08-650 72 60 info@moteskontoret.se

Virtuellt kontor

Är en modern och flexibel kontorslösning för dig som inte har behov av ett fast kontor.

Det kan också vara så att du inte vill ta den ekonomiska risken som det kan innebär att hyra eget kontor i ett bra läge. Du kanske har funderat på att ha ett kontor i Stockholm men att det känns som ett för dyrt och stort projekt att ordna.

Dessa behov och flera andra kan ett virtuellt kontor hjälpa dig att lösa på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vi har ett flertal olika medlemskap att välja på. Det är också enkelt att ändra till ett större alternativt mindre medlemskap beroende på hur din situation ser ut just nu.

Då vi endast har en månads uppsägningstid på våra medlemskap är det enkelt och riskfritt att bli medlem hos oss.

Hos Möteskontoret hyr du mötesrum och arbetsplats i öppet kontor när du behöver det.

Vi hjälper dig att göra ditt företagarliv enklare och mer flexibelt!

Virtuellt kontor

Bli medlem